Úspešný návrat Štrbského Plesa

13.11.2008 09:49

Nedávno usporiadané dvoje skokanských pretekov FIS na mostíku HS-100 s umelou hmotou v športovom areáli na Štrbskom Plese, ktoré zorganizovali Obec Štrba, Skokanský areál Štrbské Pleso, s.r.o., a ŠKP Štrbské Pleso, potvrdilo úspešný návrat tohto veľmi obľúbeného centra klasických lyžiarskych disciplín medzi tradičných organizátorov takýchto podujatí v rámci Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS.

Napriek až 5-ročnej skokanskej prestávke na Štrbskom Plese (medializované problémy s exekúciou majetku tak v SZTK ako vlastníka areálu, ako aj v SLZ), prijalo pozvanie na toto podujatie v dňoch 9.-10. augusta 2008 rekordných 13 krajín z celého sveta. Prvý deň organizátorom počasie neprialo, ale všetko bolo vynahradené krásnym počasím v druhý deň pretekov.

Medzi 78 skokanmi sa nestratili ani naši pretekári, v prvý deň sa do finálovej tridsiatky dostali dvaja pretekári, v druhý deň opäť Tomáš Zmoray, člen ŠK Banská Bystrica, ktorý bol v prvý deň dokonca na stupni víťazov na 3. mieste. Organizátorov však potešili svojimi výkonmi aj ďalší skokani, pretože hned' prvý deň až 11 skokanov prekonalo dovtedy platný rekord mostíka 93,5 m a druhý deň rekord posunul ruský skokanský talent Roman Sergejevič Trofimov na úctyhodnú dĺžku 101,5 m. Ten zároveň získal aj Pohár Vysokých Tatier.

Organizačný výbor pretekov na čele so starostom obce Štrba Michalom Sýkorom napriek problémom, ktoré spôsobila výpočtová firma nedodaním niektorých potrebných komponentov k pretekom (meranie nájazdovej rýchlosti, štartovacie semafory), zvládol usporiadanie pretekov vel'mi dobre, najmä vďaka nasadeniu nového kolektívu lyžiarskych činovníkov z Bystrice i zo Štrby, vedených Jánom Jelenským a Dušanom Cabanom. K zdarnému priebehu podujatia vel'kou mierou prispeli aj občania obce, ktorí pomohli pri organizácii pretekov ako usporiadateľská služba a merači dĺžok.

V lete bude potrebné ešte pozvať technického komisára FIS na predĺženie platnosti certifikátu mostíka o ďalších 5 rokov, pretože tento súčasný platí iba do 31. 12. 2008. Štrbské Pleso by okrem tréningových skokanských táborov toto leto malo byť ešte usporiadatel'om letných Majstrovstiev Slovenska v skokoch na lyžiach, ktoré sú naplánované na 11. 10. 2008.

Po letnej sezóne bude okamžite potrebné natiahnuť protišmykové snehové siete na umelú hmotu na doskočisku mostíka a pripraviť ho takto na novú zimnú sezónu 2008/2009. Jej vrcholom by mali byť už 20. a 21. 12. 2008 opäť dve medzinárodné skokanské súťaže FIS, ktoré budu zaradené ako 7. ročník Tatranského pohára, ktorý už viacero desaťročí patrí medzi „rodinné striebro" slovenského lyžiarskeho hnutia v klasických disciplínach.

Peter Chudý

Späť