Michal Sýkora: Štrbské Pleso je pre nás priorita

23.04.2009 10:09

Po rokoch naťahovania a súdnych sporov sa starostovi Štrby MICHALOVI SÝKOROVI podarilo vybojovať vrátenie Štrbského Plesa pod správu jeho obce. Štrbské Pleso historicky patrilo Štrbe, ale za komunizmu ho vzali a pričlenili k mestu Vysoké Tatry. S Michalom Sýkorom sa rozprávame, či definitívny koniec sporov pomôže aj športovému areálu. 

Čo bude s Areálom snov?

"Je plán na modernizáciu a rekonštrukciu celého komplexu, čiže skokanského aj bežeckého areálu. Existuje už územné rozhodnutie, bola urobená aj EIA (posúdenie vplyvov na životné prostredie), čiže odsúhlasené je to aj ministerstvom životného prostredia. Všetky papiere sú vybavené a schválené aj obecným zastupiteľstvom obce Štrba."

Čo to znamená?

"Že keby sme mali zajtra investora, môže sa začať robiť. Projekt sa dá urobiť do troch mesiacov, projektant má všetko pripravené, stačí vydať stavebné povolenie."

Veríte, že raz sa to aj podarí urobiť?

"Určite. Myslím si, že začneme v blízkom čase. Už tento rok sa niečo urobí, na budúci takisto."

Čo by sa mohlo urobiť už tento rok?

"Keď sa podarí, tak s podporou ministerstva školstva by sa mohol začať upravovať areál pre beh na lyžiach. Neskôr by bolo potrebné skvalitniť priestory, dobudovať niektoré objekty. V horizonte niekoľkých rokov aj veľký mostík. Nadmorská výška je výhodná pre klasické lyžovanie, na Štrbskom Plese je dostatok snehu a to treba využiť. Stále hovorím, že naozaj neviem, kde inde by mali byť podujatia v klasickom lyžovaní, ak nie na Štrbskom Plese. Veľmi radi by sme vrátili tomuto areálu zašlú slávu."

Bude to teda areál vhodný pre svetové preteky?

"Áno, napríklad v roku 2019 bude päťdesiate výročie postavenia Arálu snov. Bolo by zaujímavé mať vtedy na Štrbskom Plese majstrovstvá sveta v klasickom lyžovaní."

Takže tento rok je štyridsiate výročie postavenia, na budúci rok štyridsiate výročie majstrovstiev sveta, ktoré boli na Štrbskom Plese v rolku 1970...

"Uvažujeme na budúci rok aj o nejakom peknom podujatí pri príležitosti štyridsiateho výročia. Štrbské Pleso a najmä športový areál je pre obyvateľov Štrby priorita."

Späť